តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់យល់ពាក្យ”សន្យា”?ហេីយមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានក្បត់ ឬគោរពពាក្យសន្យា?ហើយមាននណាខ្លះបានកេងចំណេញពីការ”សន្យា”?

តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់យល់ពាក្យ”សន្យា”?ហេីយមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានក្បត់ ឬគោរពពាក្យសន្យា?ហើយមាននណាខ្លះបានកេងចំណេញពីការ”សន្យា”?

#ពាក្យសន្យា

តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់យល់ពាក្យ"សន្យា"?ហេីយមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានក្បត់ ឬគោរពពាក្យសន្យា?ហើយមាននណាខ្លះបានកេងចំណេញពីការ"សន្យា"?

ពាក្យសំដីចេញពីមាត់យើងចូលត្រចៀកគេ,​ពាក្យសន្យារបស់យើងគេរឹតតែចងចាំ ហើយទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារទៀត ផង។ មិនមានពាក្យសន្យាលេងៗនោះទេ:

-ពាក្យសន្យារបស់អ្នកមានចំពោះអ្នកក្រ គឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងក្រៃលែង

-ពាក្យសន្យារបស់មនុស្សចាស់ចំពោះកូនក្មេង ធ្វើអោយក្មេងរីករាយក្នុងចិត្ត

-ពាក្យសន្យារបស់គូរសង្សារគឺជាផ្លែផ្កានែជីវិតដែលនឹកឃើញគ្រប់នាទី

Loading...

-ពាក្យសន្យារបស់អ្នកតូចមិនសូវមានតម្លៃដូចពាក្យសន្យារបស់អ្នកធំចំពោះអ្នកតូចឡើយ

-ការសន្យាចំពោះខ្លួនឯងគឺជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្ត ...

គ្រប់ការសន្យាគឺជាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្ត ចុះបើអ្នកក្បត់សេចក្តីសន្យា?គឺអ្នកបានបង្កើតក្តីក្តៅក្រហាយ និងការគំគួន ហើយអ្នកនឹងមិនមានតម្លៃទៀតទេ។

សូមកុំសន្យាបើគ្មានបំណងនឹងធ្វើ !​ សូមកុំបោកប្រាស់ជាមួយនឹងការសន្យា !!

Source : Facebook User

Loading...