ដាច់ខាតត្រូវតែមើល ២១ រូបភាពដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមសព្វថ្ងៃនេះពេញទំហឹង! ចែកចាយអោយអ្នកផ្សេងបានដឹងផង

ដាច់ខាតត្រូវតែមើល ២១ រូបភាពដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមសព្វថ្ងៃនេះពេញទំហឹង! ចែកចាយអោយអ្នកផ្សេងបានដឹងផង

គំនូរទាំងអស់របស់លោកដេវីដប៊ុនស្យីបានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនៃពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

ស្នាដៃច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងតម្រូវការខ្ពស់ហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលដាវីដបានធ្វើការជាមួយការបោះផ្សាយធំ ៗ មួយចំនួននៅលើពិភពលោក។ គាត់ក៏ចែករំលែករឿងប្រៀបប្រដូចរបស់គាត់នៅលើគេហទំព័ររបស់គាត់ផងដែរ

យើងពិតជាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងាររបស់វិចិត្រករហើយយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតិឱ្យចែករំលែករូបភាពដ៏ស៊ីជម្រៅនិងការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ជាមួយអ្នកអានរបស់យើង។

ដូចនេះរាល់អត្ថន័យក្នុងរូបភាពគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឆ្នៃប្រឌិតរបស់វិចិត្រករពុំមែនរបស់ សេដឡាហ្វ នោះទេ៕

១. និយាយពីការហោះហើរ

[caption id="attachment_16564" align="alignnone" width="728"]862210 23507753_1495591100488056_6619193697248477184_n 1526212185 728 549a8770fe 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២. ការចាប់យកឱកាសថ្មីដែលល្អសំរាប់ជីវិត

[caption id="attachment_16565" align="alignnone" width="728"]862260 5753062_orig 1525949059 728 C5dcb078c4 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៣. ការលោភលន់មិនចេះចប់

[caption id="attachment_16566" align="alignnone" width="728"]862310 Cedarssinai Report Campaign_orig 1525947022 728 C99ed7558b 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៤. សម័យព័ត៌មានសេរី

[caption id="attachment_16567" align="alignnone" width="728"]862360 Third 4_1_orig 1525948096 728 Beec7aa8bc 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៥. តំបន់មានផាសុកភាព

[caption id="attachment_16568" align="alignnone" width="728"]862410 Comfort 1 Web_1_orig 1525948104 728 D2a2d2f51c 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៦. ឯកសិទ្ធិ

[caption id="attachment_16569" align="alignnone" width="728"]862460 7005037_orig 1525949151 728 A161a9c6ae 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៧. វដ្តនៃការងារ

[caption id="attachment_16570" align="alignnone" width="728"]862510 6258448_orig 1525949143 728 4ddb9c34f5 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៨ រត់គេចពីភ្លើងសង្រ្គាម

[caption id="attachment_16571" align="alignnone" width="728"]862560 3203940_orig 1525949136 728 Bab8dd4aad 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

៩ គ្រួសារជាទីស្រឡាញ់

[caption id="attachment_16572" align="alignnone" width="728"]862610 1296979_orig 1525949112 728 B2fb762ed0 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១០  សុវត្ថិភាព

[caption id="attachment_16573" align="alignnone" width="728"]862660 946192_orig 1525949104 728 F54762092f 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១១ ការចងចាំ

Loading...

[caption id="attachment_16574" align="alignnone" width="728"]862710 Washkeleton 3 Web_orig 1525949167 728 A49f7cd3bd 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១២ ស​ង្រ្គា​ម​និង​សន្តិភាព

[caption id="attachment_16575" align="alignnone" width="728"]862760 Dove2 Web_orig 1525947965 728 E88f1fa644 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៣ គ្មានទេការសម្ងាត់

[caption id="attachment_16576" align="alignnone" width="728"]862810 6553843 1525948902 728 F2bfbdf88c 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៤ ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត

[caption id="attachment_16577" align="alignnone" width="728"]862860 Full Web_1_orig 1525948886 728 1a54689546 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៥ តាមដាន

[caption id="attachment_16578" align="alignnone" width="728"]862910 Chicagomag Colors 1 Web_orig 1525947640 728 8eb6b734b3 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៦ វឌ្ឍនភាព

[caption id="attachment_16579" align="alignnone" width="728"]862960 Bbc Wh9 Final Yellow 2 Web_1_orig 1525946825 728 35757ce841 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៧ ការជឿនលឿននៃការអភិវឌ្ឍន៍

[caption id="attachment_16580" align="alignnone" width="728"]863010 Bbc Wh9 Color 1c Web 1525947226 728 8957a46e72 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៨ ការគាំទ្រលើអ៊ីនធឺណិត

[caption id="attachment_16581" align="alignnone" width="728"]863060 Diablo Metoo Color 1b Web_orig 1525946582 728 85a968136b 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

១៩ អំណាចនៃប្រាក់

[caption id="attachment_16582" align="alignnone" width="728"]863110 634639_orig 1525948837 728 88f19fa1f9 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២០ ពន្ធ

[caption id="attachment_16583" align="alignnone" width="728"]863160 Kiplinger Taxes Colors Realestate Web_orig 1525947270 728 77f01e102c 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

២១ ការអប់រំ

[caption id="attachment_16584" align="alignnone" width="728"]863210 Monmouth Mccarthy Spot 2 Web_orig 1525944714 728 A6df7f7740 1527169446 សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព[/caption]

តើអ្នកគិតយ៉ាងណានៅពេលអ្នកមើលរឿងគំនូររបស់ដាវីដប៊ុនស្សាស៊ី? តើអ្នករកឃើញអ្វីដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍បំផុត? ចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នកជាមួយយើង!

Preview photo credit Davide Bonazzi / davidebonazzi.com, Davide Bonazzi / davidebonazzi.com​

ប្រភព៖ Brightside

Loading...