ចំឡែកមែន មានក្បាលពីរ មិនដែលឃើញទេ កូនពស់ទើបនឹងកើតមានក្បាលពីរ

ចំឡែកមែន មានក្បាលពីរ មិនដែលឃើញទេ កូនពស់ទើបនឹងកើតមានក្បាលពីរ

ពស់ក្បាល២ ត្រូវបានគេថតនៅទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (20 កញ្ញា 2018)។ គំរូរបស់កូនពស់នេះ ត្រូវបានពិនិត្យដោយអ្នកជីវសាស្ត្រ ឈ្មោះ JD Kleopfer នៅ Waynesboro រដ្ឋ Virginia ។

Kleopfer បានសរសេរនៅលើហ្វេសប៊ុកថា "ពស់ព្រៃ bicephalic គឺកម្រណាស់ពីព្រោះពួកវាមិនអាចរស់នៅយូរនោះទេ វាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនពេកដោយរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាមួយក្បាលពីររបស់វា។

Loading...

Loading...