ពិតជាគួរឱ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលសេះទាំងអស់នេះធ្វើសកម្មភាពចម្លែកៗជាមួយម្ចាស់របស់ពួកគេ (មានវីដេអូ)

ពិតជាគួរឱ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលសេះទាំងអស់នេះធ្វើសកម្មភាពចម្លែកៗជាមួយម្ចាស់របស់ពួកគេ (មានវីដេអូ)

ពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែបានឃើញសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងៗ ដូចជា ឆ្កែ ឆ្មាដែលគួរឱ្យអស់សំណើច។ តែពេលនេះយើងមិនអាចទប់សំណើចបានឡើយនៅពេលដែលឃើញសត្វសេះទាំងអស់នេះធ្វើសកម្មភាពចម្លែកៗទាំងនេះ។

សេះមួយក្បាលនេះសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលម្ចាស់របស់បានធ្វើខួបកំណើតឱ្យ។

ចំពោះសេះមួយក្បាលនេះវិញបានរាំជាមួយក្មេងៗ

សេះក្បាលខូចមួយនេះទាញកម្រាលលើខ្នងរបស់វាចេញរហូត

Loading...

ថើបគ្នាម្ដងម្នាក់

គ្រាន់តែឃើញក៏ទប់សំណើចមិនបានដែរ

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ GOODTIMES

Loading...