៧ ជំហានដើម្បីបង្កើត បុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏អស្ចារ្យ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវពន្យល់ពីទម្លាប់ជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នក តើអ្នកពន្យល់យ៉ាងណា? មនុស្សភាគច្រើនមិនអាចឆ្លើយសំណួរនេះបាន ទេដោយសារទម្លាប់គឺ ធាតុមួយក្នុងចំណោមធាតុដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតនៃអ្វីដែលយើងហៅថា “បុគ្គលិកលក្ខណៈ” ។

នោះហើយជាមូលហេតុដែលលោក Brian Tracy អ្នកនិយាយ និង ជាអ្នកនិពន្ធនៃសៀវភៅលក់កំពូល បាននិយាយថា ខ្ញុំបានពណ៌នាភាពមិនច្បាស់នៃបុគ្គលិកលក្ខណៈ និង រកវិធីដើម្បីជួយអ្នកបង្កើត បុគ្គលិកលក្ខណៈអស្ចារ្យ។

១. តើអ្នកមានតម្លៃខ្លាំងប៉ុណ្ណា?

តើអ្វីទៅជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នក? តើអ្នករស់នៅដោយរបៀបណា ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ ឬ លើកកំពស់ជីវិតរបស់អ្នក? មនុស្សដែលមិនខ្វល់អំពី គុណសម្បត្ដិល្អ ៗ ដូចជាភាពទៀងត្រង់ភាពស្មោះត្រង់ គឺជា ការរក្សានូវអ្វី ដែលអ្នកជឿថាត្រឹមត្រូវ។ ហើយពិតណាស់ តើវិធានការអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកឬទេ?

២. សម្រាប់អ្នក តើអ្វីទៅជា “ភាពប្រសើរ”?

ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលល្អសំរាប់អ្នក ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំបានកំណត់ស្តង់ដារខ្ពស់សម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងជីវិត។ ធ្វើយ៉ាងពេញលេញ ហើយតែងតែល្អបំផុត គ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេ។ ស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ? ជារឿយៗខ្ញុំជម្រុញខ្លួនឯង ដើម្បីអភិវឌ្ឍល្អជាងនេះ។ ជាទៀងទាត់នៅកន្លែងធ្វើការ ឬ ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ ហើយចាំថា ដើម្បីធ្វើជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យ វាជាដំណើរដ៏វែងដូច្នេះរាល់ថ្ងៃ គឺជាការរីកចម្រើនដ៏អស្ចារ្យ នៅក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបានធ្វើ។

“អាកប្បកិរិយាមិនល្អគឺជាប្រភពនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈអាក្រក់” អាលបឺតអែងស្តែង (ALBERT EINSTEIN)

៣. ថែរក្សាឥរិយាបថរបស់អ្នក

នៅពេលអ្នកដឹងពីអ្វី ដែលអ្នកឱ្យតម្លៃនៅក្នុងជីវិត អ្នកគួរបង្កើតស្តង់ដារ ដើម្បីវាយតម្លៃឥរិយាបថរបស់អ្នក។ វាក៏បង្កើតឱ្យមានព្រំដែនច្បាស់លាស់ ផងដែរសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ដើម្បីធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងចូរធ្វេីវាភ្លាម។ ថាតើវាជា ក្រុមគ្រួសារ ការងារ មិត្តភក្តិ និង អ្នកដទៃ វាល្អ ឬ អាក្រក់ជាង ស្តង់ដារដែលអ្នក គួរតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីដឹងពីរបៀបធ្វើ។


៤. តើអ្នកចង់ផ្តល់អ្វីដល់គ្រួសាររបស់អ្នក?

ប្រសិនបើគ្រួសារជាអ្វី ដែលមានតម្លៃខ្លាំងចំពោះអ្នក អ្នកត្រូវមានរូបភាពច្បាស់ថា ក្រុមគ្រួសារនេះគឺសម្រាប់អ្នក។ សំរាប់ខ្ញុំ គ្រួសារ ត្រូវការការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗ។ នៅពេលណា ដែលខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើស រវាង ក្ដីអំណរនៃខ្លួនឯង សុខភាព និង ការលួងលោម របស់សមាជិកគ្រួសារ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះសម្រាប់ ញុំក្រុមគ្រួសារ ខ្ញុំត្រូវតែធ្វេីវាមុនគេ។

៥. មិនមានការបកស្រាយ

ការជ្រើសរើសតម្លៃដែលនៅសល់គឺងាយស្រួល។ នៅពេលអ្នកដឹងថាក្រុមគ្រួសារ គឺ សំខាន់បំផុតចំពោះអ្នក រហូតទាល់ តែអ្នកអាចបំពេញនូវរាល់ តម្រូវការរបស់គ្រួសារអ្នក។ អ្នកនឹងមិនចេញទៅក្រៅ និង ផ្តោតទៅលើសកម្មភាពផ្សេងទៀត ដែលមានតម្លៃតិចជាង​ គ្រួសារទេ។

៦. បង្កើនបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នក

ការកំណត់អ្វី ដែលមានតម្លៃ នៅក្នុងជីវិត គឺអស្ចារ្យណាស់ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ ឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍ និង បុគ្គលិកលក្ខណៈ ឬ អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក នៅពេលណា ដែលតម្លៃគុណតម្លៃគោលដៅគំនិតអារម្មណ៍ និង ជីវិតរបស់អ្នកមាន ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។ បន្ទាប់មកអ្នក នឹងមានអារម្មណ៍ល្អ មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង កាន់តែច្រើន វាមានកំលាំង សុខភាពល្អ រាងកាយ និង មនុស្សទាំងស្រុង  អ្នកបានបង្កើតភាពក្លាហានពីខាងក្នុង អ្នកមិនភ័យខ្លាចក្នុងការ សម្រេចចិត្ត និងធ្វើអ្វីទេ។ ជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់ នឹងប្រសើរឡើង ប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមរស់នៅជាមួយតម្លៃ។

៧. ចាប់ផ្តើមសកម្មភាព

សរសេរការពិពណ៌នា អំពីអ្វីដែលអ្នកឱ្យតម្លៃ ហើយហេតុអ្វី ឱ្យបានជាយ៉ាងច្បាស់ ហើយប្រើវា ដេីម្បីធ្វើក្នុងជីវិតមានវិន័យ ដើម្បីឱ្យមានគុណសម្បត្តិ ទាក់ទងនឹងតម្លៃគុណធម៌ និងគុណលក្ខណៈ ដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នក នេះជាគន្លឹះនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អ។

“ចំណេះដឹងអាចផ្តល់អំណាចដល់អ្នក ប៉ុន្តែបុគ្គលិកលក្ខណៈគឺជាអ្វីដែលនាំមកនូវការគោរព” – ប្រ៊ូសលី

ប្រភព:  success