ភ្ញាក់ផ្អើល! ១៥ សន្លឹកនៃរូបភាព ដែលល្បីល្បាញកាលពីបុរាណ តែបច្ចុប្បន្នឃើញហើយគួរឱ្យខ្លាច

វាស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅហើយដែលយើងមិនសូវបានកត់សំគាល់។ បើយើងមើលត្រលប់ក្រោយបន្តិច រូបភាពទាំងនេះបង្ហាញយើងថាមានទិដ្ឋភាពដែលគួរឱ្យខ្លាចរបស់អតីតកាល។ មុននឹងមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះអ្នកគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រូបភាពដែលគួរឱ្យភ័យខ្លាច។


១០

១១

១២

១៣

១៤

[embed]https://flic.kr/p/55S5cG[/embed]

15

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide