៥០ រូបភាព គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល នៃស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងហាត់យូហ្គាបណ្តើរ និងបំបៅដោះកូនបណ្តើរ

ម្តាយម្នាក់បានធ្វើរឿងមួយនិងល្បីលើ Instagram ជាមួយរូបភាពនិងវីដេអូដែលនាងបានបង្ហោះពីការបំបៅកូនរបស់នាងខណៈពេលកំពុងធ្វើលំហាត់យោហ្គា។

អ្នកស្រី Carlee Benear អាយុ 30 ឆ្នាំជាម្តាយមានកូន 3 នាក់បានចាប់ផ្តើមហាត់យូហ្គាបន្ទាប់ពីនាងបានផ្តល់កំណើតកូនទី 2 របស់គាត់ដើម្បីឱ្យគាត់អាចស៊ូទ្រាំនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយឆ្លងទន្លេរួច។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត, Benear សំរេចចិត្តយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការរបស់កូនតាមរយៈការបំបៅកូនដោយទឹកដោះខណៈដែលនាងកំពុងឈរនៅអាកប្បកិរិយាហាត់យ៉ូហ្គា។

ដោយឡែកសម្រាប់ការហាត់យូហ្គាបណ្តើរបំបៅដោះកូនបណ្តើរ នាងបានកត់សម្គាល់ថាវាជួយនាងក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកូន ៗ របស់នាង: "យូហ្គាជួយខ្ញុំក្នុងការផ្ដើមគំនិតជាម្ដាយនិងក្លាយទៅជាម្តាយដែលខ្ញុំតែងតែសុបិនចង់ឱ្យកូន ៗ ខ្ញុំជាម្តាយដែលពួកគេត្រូវការ" ។

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះ?

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមួយចំនួននៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយរបស់នាងនៅក្នុងការធ្វើលំហាត់យោហ្គាជាច្រើន។

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 49

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 48

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 47

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 46

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 45

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 44

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 43

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 42

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 41

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 40

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 39

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 38

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 37

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 36

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 35

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 34

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 33

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 32

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 31

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 30

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 29

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 28

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 27


Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 26

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 25

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 24

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 23

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 22

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 21

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 20

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 19

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 18

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 17

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 16

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 15

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 14

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 13

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 12

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 11

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 10

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 9

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 8

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 7

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 6

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 5

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 4

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 3

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 2

Mind Blowing Pictures Of Woman Who Is Doing Yoga Poses While Breastfeeding Her Baby 1

 

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ Thinking Humanity