គួររៀនត្រៀមចិត្ត! មនុស្សខ្លះអាចត្រឹមនៅក្នុងចិត្តយើង តែមិនអាចនៅក្នុងជីវិតយើងបានឡើយ

ជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗ តែងតែជួបមនុស្សច្រើន ប្លែកៗពីគ្នាជានិច្ច ហើយក៏តែងតែជួបមនុស្សថ្មីៗចូលមកក្នុងជីវិត។ មនុស្សខ្លះ ចូលមក ធ្វើឱ្យយើង ស្រឡាញ់ពេញចិត្ត មិនអាចបំភ្លេចបាន តែយ៉ាងណា ក៏គេនៅតែមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតយើងរហូតបានឡើយ គេគ្រាន់តែដើរកាត់ជីវិតយើងមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណេាះ។

18672923_738815412968118_5656957317982313253_o

ពេលខ្លះ ការត្រៀមចិត្ត ទទួលយកការពិត ទទួលយកការជួប ហើយក៏ត្រៀមទទួលយកការបែក ឬបាត់បង់ វាគឺជារឿងមួយដែលល្អ។ យើងមិនដឹងទេថា យើងអាចនឹងត្រូវបែកពីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពេលណា យើងនឹងត្រូវាបាត់បង់មនុស្សល្អៗនៅថ្ងៃ? តែទោះជាចង់ ឬមិនចង់ ក៏យើងនៅតែមិនអាចហាមឃាត់ការបែកបាក់បានឡើយ។

19423994_756349657881360_4485796032210259530_n


មនុស្សខ្លះ ពេលខ្លះ យើងត្រូវតែព្រមឱ្យគេចាកចេញទៅ ព្រោះថា បើគេនៅនឹងយើង វាក៏មិនអាចឱ្យយើង ឬគេមានក្ដីសុខ ដូច្នេះ ក៏តែព្រលែងឱ្យគេដើរផ្លូវគេ ចំណែកយើង ដើរលើផ្លូវយើង។ មនុស្សពីរនាក់ បើអាចដើរផ្លូវជាមួយគ្នាបាន ប្រាកដជាមិនបែកទេ ជួនកាល គេអាចមិនមែនជាគូនឹងយើង គេគ្រាន់តែចូលមកដើម្បីបង្រៀនយើងឱ្យយល់ពីក្ដីស្រឡាញ់ ហើយគេក៏ចាកចេញទៅរកអ្នកថ្មី គេទៅជួបមនុស្សថ្មី ចំណែកយើង ក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ការពិត ហើយប្រើជីវិតថ្មីមួយទៀតតែប៉ុណ្ណេាះ។

33139033_927707480745576_4343737066257907712_n

ក្នុងស្រុកសូមរក្សាសិទ្ធ