១៧ រូបភាព បង្ហាញថាឥទ្ធិពលនៃការ Makeup ពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរសម្រស់នារីបាន១០០%មែន

នារីទាំងនេះសម្រស់ទាំងបង្ហាញសម្រស់មុននិងក្រោយ Makeup ធ្វើឱ្យយើងស្ទើរតែបាក់ចង្កេះ។ នៅក្នុងវីដេអូដើមក្មេងស្រីទាំងនេះត្រូវបានគេតុបតែងមុខរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយើងបានដាក់រូបភាពទាំងនេះចំនួន៣ដើម្បីកុំឱ្យអ្នកយល់ច្រលំពីសម្រស់ពិតរបស់ពួកគេ។


១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide