ប្រការគួរជៀសវាង!!! តើការរៀបការជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយ ពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់មែនឬ?

តើទារកកើតពីឪពុកម្តាយដែលត្រូវជាងបងប្អូនជីដូនមួយ ពិតជាមានឱកាសខ្ពស់កើតជំងឺពិការភាពមែនទេ? ការយល់ដឹងពីគោលការណ៍ហ្សែនជាមូលដ្ឋាននឹងជួយឆ្លើយដល់សំណួរខាងលើនេះ។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ។

តើព្រះមហាក្សត្រិយានី Charles Darwin និង Albert Einstein មានអ្វីខ្លះដូចគ្នា? ពួកគេបានរៀបការជាមួយគ្នាដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូន។ យ៉ាងណាមិញការរួមភេទជាមួយសាច់ញាតិជិតស្និត ដូចជា បងប្អូនជីដូន អាចបង្កើតបានជាហ្សែនអាក្រក់ ដែលមិនឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរហ្សែនមែនទេ?

Autorecessive

មនុស្សទូទាំងពិភពលោក ប្រកដណាស់មានក្រុមគ្រួសារ បានឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគេដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូចមួយរៀបការជាមួយគ្នា។


Exp_Maladie Genetique_ang

អ្នកជំនាញខាងហ្សែនបាននិយាយថា បងប្អូនជីទួតមួយចែករំលែកហ្សែនទៅវិញទៅមក  (3,13%) និងជាពិសេសបងប្អូនជីដូនមួយចែករំលែកហ្សែនទៅវិញទៅមក (12,5%) ។

ហើយ DNA ដែលអ្នកចែករំលែកចែករំលែកហ្សែនទៅវិញទៅមកកាន់តែច្រើន ឱកាសរបស់កូនអ្នកនឹងមានជម្ងឺហ្សែន - ដូចជាជម្ងឺសរសៃឈាមបេះដូង ឬខូចកោសិកាឈាមក្រហម។