២០រូបភាពក្លែងក្លាយ នៅលើអ៊ិនធឺណេត ដែលយើងគ្រប់គ្នាជឿថាជារូបភាពពិត

អ៊ិនធឺណិគឺជាកន្លែងសំបូរបែនផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដូចជាបណ្តុំនៃសារពត៌មាន ការអប់រំ ការស្រាវជ្រាវ និងកំសាន្ត ប៉ុន្តែ អ្វីមិនប្រាកដថាវាជាការពិត ឬមិនពិត។ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើប មនុស្សកាន់តែមានសមត្ថភាពជាងមុន និងជ្រើសរើសយកជំនាញនានាដើម្បីកែរូបភាពល្អឥតខ្ចោះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះរូបភាពក្លែងក្លាយជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅលើអ៊ិនធឺរណែត។ យើងអាចនិយាយថា "កុំជឿអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកឃើញនៅលើអ៊ីនធឺណិត" យើងនឹងបង្ហាញរូបភាពទាំង២០ ដែលក្លែងក្លាយ ហើយគិតថាវាជារូបភាពពិត

1. រូបភាពសត្វតោត្រូវបានគេចងដើម្បីថតខ្សែភាពយន្តរបស់ MGM គឺក្លែងក្លាយទាំងស្រុង ព្រោះរូបភាពនេះថតនៅថតឆ្នាំ១៩៧០ ការពិតគឺជារូបតោដែលកំពុងស្កេនដោយម៉ាស៊ីនស្កេនដើម្បីពិនិត្យសុខភាព។

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

2. ការពិតវាជារូបថតអាហារគ្រៀម មិនមែនជារូបស៊ុតក្នុងដៃរបស់អវកាសយានិកនេះទេ។

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

3.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

4.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

5.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

6.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

7.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

8.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

9.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

10.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real


11.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

12.

13.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

14.

15.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

16.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

17.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

18.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

19.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real

20.

20 Fake Viral Pictures From The Internet We Believed Were Real