វិធីសាស្រ្ត ១០ យ៉ាងដើម្បីបានរាងស្អាត ស្រួលៗ ងាយៗ

វិធី ១០ យ៉ាងដើម្បីបានរាងមូល គូទស្អាត ។ នរណាក៏ចង់បានរាងស្អាត ដែរ ដូចនេះ យើងគួរតែដឹងពី វិធីសាស្រ្តដើម្បីទទួលបាន នូវរូបរាងបែបនេះ។

១. ការបរិភោគអោយបានត្រឹមត្រូវ 

large_open-uri20160906-53234-1a3pz3g (640×958)

ប្រភេទអាហារដែលគួរញុាំ គួរតែមាន បន្លែ ផ្លែឈើ ដែលទាំងអស់នោះជួយអោយយើងមានរូបរាងស្អាត។ ស៊ុតក៏ជាអាហារដែលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើអោយយើងអាចរក្សាទំងន់របស់យើងបានដែរ។

២. ការពាក់ស្បែកជើងកែង

large_open-uri20160906-53243-12rghwq (640×960)

ការពាក់ស្បែកជើងកេង ក៏ជាជំនួយដែលធ្វើអោយរាងស្អាត ផងដែរ

៣. ការឈរអោយបានត្រឹមត្រូវ 

large_open-uri20160906-28796-okr04t (640×938)

ការឈរអោយត្រង់ខ្លួន ធ្វើអោយយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនយើងផ្ទាល់

៣. ការអង្គុយអោយបានត្រឹមត្រូវ

large_open-uri20160906-53247-qh88w8 (640×427)

ការដែលអង្គុយអោយត្រង់ខ្លួន ក៏ជួយអោយយើងទទួលបានរាងស្អាត ដែរ  ពេលដែលយើងអង្គុយត្រង់ខ្លួនធ្វើអោយឆ្អឹងខ្នងយើងត្រង់មិនកោងខ្នង។ ពេលដែលដើរធ្វើអោយយើងមានទំនុកចិត្ត និងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំង។

៤. ការគេងត្រាំទឹក 

large_open-uri20160906-53240-2a2r7 (640×427)

គឺជាការជួយអោយសំរួលសរៃសឈាម ដែលជួយអោយមានស្បែកស្រស់ថ្លាខ្លាំង។

៥. គេងអោយបានគ្រប់គ្រាន់ 

large_open-uri20160906-28796-1xxfmi (640×360)


យើងត្រូវគេង អោយបាន យ៉ាងតិច ៨ ម៉ោង ដែលធ្វើអោយភ្នែកយើងមិនឡើងខ្មៅ ហើយមានអារម្មណ៏ល្អ និងធ្វើអោយមានទំនុកចិត្តខ្លាំង។

៦. ការធ្វើដើរ ខ្វែងជើង ដូច តារា 

large_open-uri20160906-28796-x5qztc (640×960)

យើងត្រូវដើរអោយមានលក្ខណខ្វែងជើង ដែលវាជួយអោយយើងឃើញរាងស្អាត

៧.  ការដើរឡើងជណ្តើរ 

large_open-uri20160906-53237-1ar1lwj (640×427)

ពេលដែរយើងឡើងជណ្តើរច្រើនក៏ ជួយអោយយើង យើងមានគូទសា្អតបានដែរ  ងាយស្រួលមែន ទែន វិធីសាស្រ្តមួយនេះ ។

៧.  ការដេក និងធ្វើលំហាត់ប្រាណ

large_open-uri20160906-13364-1b4nhid (640×361)

ពេលយើងដេកផ្អៀក ការជាវិធីសាស្រ្ត ដែលជួយអោយយើងទទួលបានរាងស្អាតលើសពីការរំពឺងទុក។

៨.  ការលំហាត់ប្រាណ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 

ការជ្រើសរើស ហាត់ប្រាណតាមវិធីនេះ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ អាចជួយអោយយើងឆាប់មានរាងស្អាតតាមបំណងប្រាថ្នារបស់យើង។

Credit Writer : Hollong

កែសំរួល និង បកប្រែពី  Spicee