ចំនួនរូប ៣០ នៃការចាក់សាក់ដោយប្រើពណ៌ទឹកដែលប្រែក្លាយរាងកាយទៅជាបំណែកនៃសិល្បៈល្អឥតខ្ជោះ!!!

សិល្បៈនៃការចាក់សាក់គឺមានតាំងបុរាណក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ សាកសពម៉ាំមីរបស់មនុស្សចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅអ៊ឺរ៉ុបដែលរស់នៅចន្លោះឆ្នាំ ៣៣៧០ មុនគ.ស និង ៣១០០ មុនគ.សត្រូវបានគេជឿថាមានស្នាមសាក់ចំនួន ៦១ កន្លែងឯនោះ។

សព្វថ្ងៃនេះការចាក់សាក់កាន់តែទំនើបហើយបច្ចេកទេសគូរដោយប្រើពណ៌ទឹកគឺជាស្តាយសាក់ដ៏លេចធ្លោបំផុតមួយដែលបង្កប់នូវការបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈពណ៌តាមធម្មជាតិលើរាងកាយមនុស្សជំនួសឱ្យផ្ទាំងក្រណាត់សំលៀកបំពាក់។

យោងតាមគេហទំព័រ Bright Side បានផ្សាយថា! យើងពិតជាស្រឡាញ់បច្ចេកទេសនៃការសាក់រូបបែបពណ៌ទឹកហើយបានដកស្រងមកចែករំលែកឧទាហរណ៍គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៃបែបផែននៃការការសាក់ល្អៗជាមួយអ្នករាល់គ្នា។ តោះអូសចុះក្រោមដើម្បីមើលសម្រស់សាក់ពណ៌ទឹក!

1.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo) on

2.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Deborah Genchi (@debrartist) on

3.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo) on

4.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo) on

5.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by KRISTINA BOROVKOVA | TATTOOER (@tattoo_kristinaborovkova) on

6.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NewTattoo_Studio (@newtattoo_studio) on

7.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sagie (@sagietattoo) on

8.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by AdrianCier (@adriancier) on

9.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Louise Flynn (@louiseflynnart) on

10.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Deborah Genchi (@debrartist) on

11.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Esther Finlayson (@finlaysontattooart) on

12.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ИРЭНА • ТАТУ • ЧЕРЕПОВЕЦ (@irena_banti) on

13.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Deborah Genchi (@debrartist) on

14.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lulu (@lulutattoo_art) on

15.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rena Lux Tattoo (@_renalux_) on


16.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by No Tilusse Tattoo (@no_tilusse_tattoo) on

17.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shelly DeAngio (@shellydeangiotattoos) on

18.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by No Tilusse Tattoo (@no_tilusse_tattoo) on

19.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ⚯͛ (@mkltattoos) on

20.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rena Lux Tattoo (@_renalux_) on

21.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by chenjie.newtattoo (@chenjie.newtattoo) on

22.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NewTattoo_Studio (@newtattoo_studio) on

23.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Watercolor Tattoo (@dina_synth) on

24.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ondrash (@ondrashtattoo) on

25.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Deborah Genchi (@debrartist) on

26.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by AdrianCier (@adriancier) on

27.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by KORAY • KARAGÖZLER (@koray_karagozler) on

28.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Camila Deduch (@camiladeduch) on

29.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lello Sannino (@sanninolello) on

30.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Moniczka (@monikaochmantattoo) on

តើអ្នកយល់ថាស្តាយមួយណាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍? តើអ្នកចង់ចាក់សាក់ទាំងនេះល្អឬទេ?

Preview photo credit chenjie.newtattoo / instagram

ប្រភព៖ brightside.me/