មានដឹងអត់ ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកពិតជាសំខាន់ណាស់ ព្រោះចំណុចទាំងអស់នេះ ?

ស្នាមញញឹមជាចំនុចចាប់ផ្ដើមមួយនៃក្ដីស្រលាញ់ ស្នាមញញឹមអាចបង្ហាញបានយ៉ាងធំធេងជាងកែវភ្នែកទៅទៀត ។

អ្នកមានស្នេហាដំបូងៗ គឺចូលចិត្តញញឹម ញញឺមបែបពិភពលោកពណ៌ស៊ីជម្ពូ ជឿអត់ ? អ្នកកំពុងអាន បើអត់ទាន់មានគូរ ក៏ប្រញាប់រកមួយទៅ ដើម្បីស្គាល់ ពីពិភពលោកពណ៌ស៊ីជម្ពូវាបែបណា។ ងាកមកដឹង ថាហេតុអ្វីបានជាស្នាមញញឹម វាសំខាន់៖

C1fc41ea23141bded5a57418f732e999

. ស្នាមញញឹមជាកំលាំងចិត្តដ៏សំខាន់ នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់កំពុងបាក់ទឹកចិត្ត

. ស្នាមញញឹមជាការបង្ហាញពីភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ការរាប់អាន ការស្រលាញ់

. ស្នាមញញឺមជាការអោយតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីមិត្តភាព


. ស្នាមញញឹមក៏បង្ហាញពីភាពរឹងមាំ ការជឿជាក់ ថាអ្នកអាចធ្វើបាន

45b996fd168383071816f3844588560d

ជាចុងក្រោយ សុំកុំភ្លេចញញឹមៗឱ្យបានច្រើនផង នោះទើបជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរ មានភាពរីករាយ និងជាផ្នែកមួយធ្វើឱ្យជីវិតអ្នកមានភាពជោគជ័យតាមរយៈស្នាមញញឹមល្អៗវិជ្ជមានទាំងនេះ៕

អត្ថបទ៖ ក្នុងស្រុក ដោយ Mr. Khim Sochanvirak

Cd7014914da1398fd850908cc03653ef