បវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសឥណ្ឌាគ្រងម្កុដ Miss Universe International 2021

ក្រោយពីមានការប្រកួតយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅប្រទេស អ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេលមួយរយៈកន្លងមក ពេលនេះកម្មវិធី Miss Universe International បានរកឃើញម្ចាស់ម្កុដហើយ ដោយម្ចាស់ម្កុដ Miss Universe 2021 លើកទី៧០ បានទៅលើបេក្ខភាព Miss Universe India

265572822_384256206825055_2836574674712334683_n

266220682_444921863745693_7902125004969815440_n

266473453_487048089453281_6314952555874407482_n

266986630_5635549129811167_7140948441883401061_n


267105590_487048092786614_7477676116613386496_n

267614526_487048096119947_338884834891026222_n

268261001_487356889422401_5234901133729532211_n

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស