បរិស្ថាននៅតាមច្រាំងកសិន្ធុអង្គរវត្តផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មី ដោយមានរបៀបរៀបរយជាងមុន

យោងតាមការបង្ហោះរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាទាក់ទិននឹង បរិស្ថាននៅតាមច្រាំងកសិន្ធុអង្គរវត្តផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មី ដែលល្អនិងមានរបៀបរៀបរយជាងមុនឆ្ងាយ។

បរិស្ថាននៅតាមច្រាំងកសិន្ធុអង្គរវត្ត បានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មី ក្រោយពេលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចាប់ផ្តើមកែលម្អ និងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យឡើងវិញ ក៏ដូចជាបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពអង្គុយលេងនិងហូបអាហារផ្សេងៗ។ បើយើងប្រៀបធៀបពីមុន សកម្មភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រាលកន្ទេលអង្គុយហូបអាហារជាដើមនោះ បានបង្កើតជារូបភាពមិនល្អ គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងបាត់បង់ទេសភាពបរិស្ថានដ៏ផូរផង់នៅជុំវិញទីធ្លាតាមច្រាំងកសិន្ធុអង្គរវត្តនេះ។ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា មិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាភ្ញៀវទេសចរ ដែលបានចូលរួមក្នុងការបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ទេសភាព សណ្ដាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ និងអនាម័យនៅតាមច្រាំងកសិន្ធុ

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣


១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

រូបភាព៖ ហាប់ គឹមអាន

ប្រភព៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា