ការជួសជុលក្បាច់ចម្លាក់នៅប្រាសាទភ្នំក្រោមដែលកំពុងទទួលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ

យោងតាមការបង្ហោះរបស់ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ទាក់ទិននឹង អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ធ្វើការជួសជុលក្បាច់ចម្លាក់នៅប្រាសាទភ្នំក្រោមដែលកំពុងទទួលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ 

១

ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា កំពុងដំណើរការជួសជុលសង្រ្គោះក្បាច់ចម្លាក់នានានៅប្រាសាទភ្នំក្រោម ដែលកំពុងទទួលរងនូវការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង ដោយថ្មប្រាសាទមានការពុកផុយ របេះធ្លាក់ ពិសេសនៅរដូវវស្សា។

២

ការជួសជុលដែលចាប់ដំណើរការពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ២០២១មកនេះ បានផ្តោតសំខាន់ទៅលើការងារពង្រឹងក្បាច់ចម្លាក់មួយចំនួនដែលនៅសេសសល់តាមជញ្ជាំងប្រាសាទ កុំអោយខូចខាតបន្តទៀត។ ដោយប្រើ ប្រភេទកាវពិសេសម្យ៉ាង បាញ់បញ្ចូលក្នុងសាច់ថ្មដែលពុកផុយ ឱ្យមានភាពរឹងមាំឡើងវិញ។

៤

គម្រោងនេះត្រូវប្រើពេលយ៉ាងហោចក៏៣ខែដែរ ដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាដំណាច់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ។

៣

៥


៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

រូបភាព៖ លោក ហ៊ុំ រិទ្ធី

ប្រភព៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា