សមាជិកក្រុម BTS ២ នាក់ទៀត RM និង JIN ត្រូវបានពិនិត្យរកឃេីញផ្ទុក វិជ្ជមាន កូ.វី.ដ-១៩

តារាកូរ៉េពីរដួងទៀតហើយដែលមានវាសនាមិនសូវល្អក្នុងកំឡុងពេលជំងឺកូ.វី.ត មិនទាន់បានសាបរលាបទៅវិញអស់នោះ។

RM & JIN  ត្រូវបានផលិតកម្មក៏ជាជាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផ្អាកនូវគ្រប់សកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងពីរ កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពេល ពិនិត្យឃើញថាអ្នកទាំងពីរមានផ្ទុកកូ.វី.ដ បន្ទាប់ពី SUGA

ហើយខណៈពេលនេះផងដែរ អ្នកទាំងពីកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលជំងឺ ដើម្បីឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយ។

270104365_5071772539514268_104231725114670702_n

RM

De7b57a307a9480ea3a35b69b46ac2bc


RM_for_Dispatch__Boy_With_Luv__MV_behind_the_scene_shooting,_15_March_2019_05

JIN

1

2

3

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស