ផលិតកម្ម SM បានបង្កើតគម្រោង Unit ក្រុមនារីថ្មីដែលមានឈ្មោះក្រុមថា ” GOT “

ផលិតកម្ម SM របស់ប្រទេសកូរ៉េបានបង្កើតគម្រោង Unit មួយដែលមានក្រុមនារីថ្មីដែលមានឈ្មោះក្រុមថា " GOT " ។

ហើយGOT នេះផៀងដែរគឺមានន័យក៏ដូចជាពាក្យពេញថា Girls On Top

បញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រុម GOT ដែលគ្រោងនឹងបង្កើតនេះគឺមានសមាជិករហូតដល់ទៅ ៧ នាក់ឯណោះ ហើយក្រុមថ្មីនេះផងដែរគឺជាសមាជិកមកពីក្រុមចម្រៀងស្រីក្នុងផលិតកម្ម SM ផ្សេងៗគ្នាដូចជា ៖

- BOA

- Taeyeon និង Hyoyeon (ក្រុម SNSD)

- Wendy និង Seulgi (ក្រុម Red Velvet)


- Karina និង Winter (ក្រុម aespa)

269839321_5076515269039995_2974961904760068216_n

ក្រុម GOT នឹងឡេីងសម្តែងពិសេសនៅថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ២០២២ និង ត្រៀមចេញបទចម្រៀងថ្មីនៅថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា ២០២២

ប្រភព៖ K-Pop World