ធ្វើឱ្យមនុស្សស្រីបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ តាមវិធី ៧យ៉ាងនេះ

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿដែរឬអត់ថា មនុស្សប្រុសខ្លះសង្ហាតែបែរជាគ្មានមនុស្សស្រីចាប់អារម្មណ៍ទៅវិញ អាចថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សរួសរាយ មិនពូកែនិយាយ ឬ មកពីគាត់មិនចេះពីតិកនិកក្នុងការទាក់ចិត្តមនុស្សស្រី! តែកុំបារម្ភអី ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធី៧យ៉ាង ដែលអាចខាបចិត្តមនុស្សស្រីអោយបាក់ចិត្តស្រឡាញ់អ្នកបាន៖

1

១.ធ្វើជាមិត្តជាមួយមិត្តរបស់នាង

ព្យាយាមធ្វើជាមិត្តជាមួយមិត្តរបស់នាង ដូចនេះអ្នកនឹងមានឳកាសបានចូលទៅជិតខ្លួននាង ជាពិសេសអាចបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សល្អ។ ហេតុនេះហើយមិនយូរមិនឆាប់ មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនឹងនៅខាងអ្នក និងយកអំពើល្អរបស់អ្នកទៅប្រាប់នាងជាក់ជាមិនខាន។

២.អនុញ្ញាតឱ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាមានអំណាច

សម័យនេះស្ត្រីចូលចិត្តមានអំណាចទៅលើមនុស្សប្រុស និងចង់អោយអ្នកផ្តល់តម្លៃអោយនាង។ ដូច្នេះ ចូរបញ្ចុះបញ្ចូលនាងថា អ្នកជឿជាក់លើអំណាចរបស់នាង ហើយអ្នកនឹងស្របតាមនាង។

2

៣.Chip Away បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់នាង

ស្គាល់នាងឲ្យកាន់តែច្រើន ព្យាយាមសួរនាងនូវសំណួរជាច្រើន ព្រោះវាសំខាន់ណាស់ដែលនាងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់នាង។ វិធីនេះ នាងនឹងចាប់ផ្តើមឃើញថា អ្នកមិនគ្រាន់តែលេងសើចនោះទេ។


៤.ស្វែងរកអ្វីដែលភ្ជាប់អ្នកទាំងពីរ

ព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលអាចភ្ជាប់អ្នកទាំងពីរបាន។ វាអាចតាមរយៈចំណង់ចំណូលចិត្តដូចគ្នា តន្ត្រី ភាពយន្ត សៀវភៅ ឬ អ្វីក៏ដោយ។

3

៥.បង្ហាញនាងថាអ្នកមានជីវិតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

វាមិនអាចគ្រាន់តែអំពីនាងទេ។ អ្នកត្រូវបង្ហាញនាងថាអ្នកជាមនុស្សដែលមានសារធាតុនិងចំណង់ចំណូលចិត្តផងដែរ។ បញ្ចុះបញ្ចូលនាងថាអ្នកក៏មានរឿងគួរឱ្យរំភើបជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ ដូច្នេះសូមបង្ហាញទិដ្ឋភាពដ៏ល្អបំផុតនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈ និងចរិតរបស់អ្នកទៅកាន់នាង។

៦. ត្រូវបង្ហាញជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នក

នៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដើម្បីនាង សូមកុំធ្វើអោយតែហើយពីដៃ ត្រូវដឹងថាសកម្មភាពតិចតួចដែលចេញពីចិត្តរបស់អ្នក នឹងក្លាយជារឿងមានតម្លៃចំពោះនាង។ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកមិនត្រូវព្យាយាមបង្ខំអោយនាងធ្វើអ្វី ដើម្បីអ្នកវិញឡើយ ព្រោះកុំអោយនាងយល់ថាអ្នកជាមនុស្សហួសហេតុ៕

4

ប្រភព ៖ បរទេស