សៀវភៅចេញថ្មី ទី៥ របស់អ្នកនិពន្ធរតនា នៅតែរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនយ៉ាងស្រស់បំព្រង

បើអ្នកអានធ្លាប់អានអត្ថបទជាច្រើននៅលើវេបសាយរបស់អ្នកនិពន្ធរតនា អ្នកច្បាស់ជាដឹងថា អ្នកនិពន្ធស្រីរូបនេះមានចំណង់ចំណូលចិត្តខាងសរសេរអត្ថបទមិនធម្មតាទេ។ តែអ្វីដែលអ្នកអានលង់ស្រលាញ់អ្នកនិពន្ធដកចិត្តមិនរួចនោះគឺ ទឹកដៃនិពន្ធ...

Loading...